Yargı Alanları

İlişkili Hizmetler

Şirket Kurma

Şirket Kurulum

Malta'da bir şirket kurmak oldukça basit bir işlemdir ve genellikle iki işgünü içinde tamamlanır.

 

Kuruluş sermayesi

Minimum zorunlu kuruluş sermayesi bin iki yüz altmış Euro (1.260€) olup sermayenin %20'sine tekabül eden yaklaşık iki yüz elli Euro'su (250€) peşin olarak ödenmelidir. Kuruluş sermayesi, herhangi bir para biriminde ödenebilir.

 

Malta şirketlerinin vergilendirilmesi

Malta'da, şirketin ödediği verginin temettü dağıtımı ardından hissedarlara kredi olarak ödendiği bir vergilendirme sistemi uygulanmaktadır. Şirket hissedarlarına temettü ödemesi yaptığında, hissedarlar şirketin ödediği %35'lik verginin 6/7'sini vergi iadesi olarak alma hakkını kazanır. Bu da fiilen %5 vergi ödemekle eşdeğerdir. Malta şirketleri, Malta'nın geniş kapsamlı Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi anlaşmalarından ve Malta Gelir Vergisi Yasası'nın çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik diğer tek taraflı hükümlerinden faydalanır.

 

Hissedarlar

Her ne kadar minimum hissedar sayısının iki olması gerekse de, belirli koşulların sağlanması kaydıyla tek hissedarın tüm hisselere sahip olduğu şahıs şirketleri de kurulabilmektedir. Gerçek kişiler, şirketler ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar, Malta şirketlerinde hissedar olabilir. Hissedarların uyruğu ve ikametgahları konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmaz.

 

Müdürler

Minimum müdür sayısı birdir ve müdürlerin uyruğu ve ikametgahı konusunda da herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. Vergilendirme nedeniyle, yönetim kurulundaki müdürlerin çoğunluğunun Malta'da mukim olmasını tavsiye ederiz. Tüzel kişiler, Malta sakinleri ve yabancı kişiler Malta limited şirketlerinde müdürlük yapabilir.

 

Şirket Sekreteri

Her şirkette en az bir şirket sekreteri bulunmalıdır. Şirket sekreterinin uyruğu ve ikametgahı konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmaz. Şirket sekreteri gerçek kişi olmalıdır ve bu nedenle tüzel kişiler şirket sekreterliği yapamaz.

 

Malta şirketleri hissedarlarının vergilendirilmesi

Hissedarların uyruğuna ve ikamet ettikleri ülkeye bakılmaksızın, Malta şirketlerinin hissedarlarına temettü dağıtımı vergilendirilmez. Malta'da geçerli olan sistemde, bir Malta şirketinden temettüsünü alan hissedar Malta'da herhangi bir vergi ödemekle yükümlü değildir. Temettü alındığında, hissedarlar vergi iadesine hak kazanır.

 

Banka hesapları

Malta şirketleri, Malta'da veya dünyanın farklı bir yerinde banka hesabı açabilirler. Malta'daki büyük bankalardan birinde hem bireysel hem de kurumsal hesap açmanızda da yardımcı oluyoruz. Bu bankalar, çek defteri, debit/kredi kartı, internet, telefon ve mobil bankacılık, farklı para birimlerinde banka hesapları ve geleneksel bankacılık hizmetleri gibi çeşitli hizmetler sağlamaktadır. Bu bankalar ayrıca uluslararası ticari finansman hizmetleri de sunmaktadır.

 

Tescilli adres

Her şirketin Malta'da bir tescilli adresi olmalıdır. ACT Consultus, şirketin tescilli adresi olarak kendi adresini gösterebilir. Malta vergilendirme ve yasa perspektifinden bakıldığında, fiilen Malta'da olmanız şart değildir, ancak uluslararası vergi perspektifinden bakılırsa, bu gerekli olabilir.

 

Gizlilik

Tüm şirket belgeleri halka açıktır. Ancak, hissedarın adının şirket belgelerinde açıklanmaması için bir mutemetin atanmasıyla gizlilik sağlanabilir. Bu durumda, nihai lehtar şirket sahibi kimlik bilgilerinin Malta Ticaret Siciline girilmesine gerek kalmaz.

 

Hesaplar

Malta'daki tüm limited şirketlerin yıllık mali beyanları, Malta şirketlerinin denetimine yetkili bir Yeminli Serbest Muhasebeci tarafından denetlenmelidir. Denetlenen mali beyanlar, yıllık olarak Malta Ticaret Siciline ibraz edilmelidir.

 

Yıllık beyanlar

Tüm şirketler, hissedar, müdür ve şirket sekreteri bilgilerini ve yıl içerisinde şirketin etkilendiği değişiklikleri içeren bir beyanı yıllık olarak ibraz etmelidir.

 

Giriş-Çıkış denetimi

Malta'da herhangi bir giriş-çıkış denetimi bulunmamaktadır, buna yönelik mevzuattan AB üyeliği kapsamında vazgeçilmiştir. Bu fonlar, herhangi bir kısıtlama olmaksızın Malta'ya getirilip çıkarılabilir. Bankalar, alınan ve yapılan ödemelerin makbuzlarını isteyebilir. Ticari faaliyetler, herhangi bir para biriminde gerçekleştirilebilir.

 

Toplantılar

Müdürler ve hissedarların bir araya gelip yıllık hesapları onayladığı en az bir Yıllık Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmelidir. Toplantıların Malta'da gerçekleştirilmesi şart olmayıp uluslararası açıdan düşünüldüğünde tavsiye edilir.

 

Tutulacak kayıtlar

Tüm şirketler, hissedar, müdür ve şirket sekreteri kişisel bilgilerinin ve istifa, atama ve hisse devir tarihlerinin kaydını tutmakla yükümlüdür. Tüm şirketler, her hissedara bir hisse sertifikası düzenlemek ve temettü ödemesi sırasında temettü taahhüdü vermekle yükümlüdür. Malta gelir vergisi mevzuatında bu taahhüde dahil edilmesi gereken ayrıntılar belirtilmiştir.

 

Çalışanlar

Malta şirketleri, Malta'da bir ofis işletip Malta'nın yetkin ve profesyonel işgücünden faydalanabilir. Malta'da çalışan tüm çalışanlar, Malta vergilerinin ve ulusal sigorta primlerinin ödenmesinden sorumludur. En yüksek maaş geliri vergisi %35'ken, bazı sektörlerdeki üst düzey yetkinliğe sahip maaşlı çalışanların maaş gelir vergisi belirli koşulların sağlanmasına tabi olarak %15'e kadar düşmektedir. Bu sektörler şu an için Kumar, Havacılık ve Finans Hizmetleridir. AB vatandaşlarının Malta'da çalışmak için çalışma iznine ihtiyacı olmayıp üçüncü ülke vatandaşlarının bu izni almaları gerekmektedir.

Tags: Curacao gaming licence,gaming licence,Financial Institution Licence,Payment Institution,Incorporation of company in Malta,Malta gaming licence,online gaming license,Incorporation of company in Bulgaria,E-Money licence

...................................