Hizmetler

Yatırım Karşılığı Vatandaşlık - Malta Bireysel Yatırımcı Programı 

Malta'da 2013 yılında hayata geçirilen Bireysel Yatırımcı Programı (IIP), Malta'nın ekonomik ve sosyal gelişimine katkı yapan kişilere vatandaşlık statüsü verilmesini sağlamaktadır. Başvuru sahiplerine ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere vatandaşlık verilmesi yaptıkları katkı temelinde mümkün olsa da mutlaka ilgili bireylerin geçmişlerinin kapsamlı şekilde incelenmesini de kapsayan denetimlere tabi olacaktır.


Minimum Kriterler

Vatandaşlık hakkı kazanmak isteyen asıl başvuru sahibinin şu kriterleri sağlaması gerekir:

 • en az 18 yaşında olmak;
 • vatandaşlık belgesini almadan önceki on iki ay boyunca Malta'da yaşadığını belgeyle ispatlamak; ve
 • belirli yatırım gereksinimlerini karşılamak.


Yatırım Gereksinimleri

 • Taşınmaz Edinme veya Kiralama;

Asıl başvuru sahibinin Malta'da taşınmaz edindiğini veya kiraladığını göstermesi gerekmektedir.


En az 5 yıl boyunca elden çıkarılmamak üzere edinilmiş taşınmazın değeri en az 350.000€, en az 5 yıl süreyle kiralanmış taşınmazın yıllık kira bedeli ise en az yıllık 16.000€ olmalıdır.


Taşınmaz, yeniden kiralama amacıyla edinilmiş veya kiralanmış olamaz.


 • Ulusal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Bütçesine Katkı

Asıl başvuru sahibinin Malta'ya en az 650.000€ katkı sağlamış olması. Bu meblağın 10.000€'luk kısmı başvuru anında ödenecek olup iadesi mümkün değildir. Bu katkının amacı, eğitim, halk sağlığı ve istihdam yaratma gibi çeşitli projelere kaynak sağlanmasıdır.


Asıl başvuru sahibinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gereken katkılar da şu şekildedir: Eşleri ve 18 yaşın altındaki çocukları: Her biri için 25.000€; 18 ila 26 yaş arasındaki bekar çocukları ve 55 yaşın üzerindeki bakıma muhtaç ebeveynleri: Her biri için 50.000€.


 • Hisse veya Menkul Kıymet Yatırımı

Programı yürüten devlet kurumu Periodically Identity Malta, Resmi Gazete'de hisse, menkul kıymet, özel araç ve diğer yatırımların listesini yayınlayacaktır. Asıl başvuru sahibinden, bu yatırım araçlarından herhangi birine en az 150.000€ yatırım yapmalıdır. Bu yatırımlar, en az 5 yıl süreyle devam ettirilecektir.


Güvence Belgeleri

Başvurular, şu kimlik ve doğrulama belgeleriyle birlikte Identitiy Malta'ya yapılmalıdır:

 • Sabıka Kaydı;
 • Başvuru sahibinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bulaşıcı hastalık taşımadıklarına ve sağlıklı olduklarına dair saygın bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporu ve Global Sağlık Sigortası;
 • Asıl başvuru sahibinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin uygun ve düzgün insanlar olduğuna dair belgeler;
 • Identity Malta'nın isteği üzerine istenen katkıyı yapacağına dair taahhüt;
 • Malta'da taşınmaz satın alacağına veya kiralayacağına dair taahhüt;
 • Mevzuatın gerektirdiği diğer yatırımları yapacağına dair taahhüt;
 • Bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşından büyük bireylerin de destekleyici beyanları;
 • Asıl başvuru sahibinin vatandaşlık almadan önceki 12 ay boyunca Malta'da ikamet ettiğinin delili.

Tüm belgeler İngilizce olarak ibraz edilecektir.


18 ve üzeri yaştaki tüm başvuru sahipleri, Vatandaşlık Yemini etmek için bizzat Malta'da bulunmak zorundadır.


Ek Ücret ve Masraflar

Güvence Ücretleri (iade edilmez)

Asıl başvuru sahibi için 7.500€

Eşi için 5.000€

13 - 18 yaş arasındaki her çocuğu için 3.000€

8 ila 26 yaş arasındaki bekar çocukları ve 55 yaşın üzerindeki bakıma muhtaç ebeveynlerinden her biri için 5.000€


Pasaport ücretleri (Pasaport başvurusu yapılmaması halinde iade edilir)

Kişi başı 500€


Banka ücretleri (iade edilmez)

Başvuru başına 200€

IIP başvuru süreci, bir Aracı, Akredite Kişi veya Onaylı Acente üzerinden yürütülür.


Başvuru Süreci

Identity Malta'ya başvuru yapıldıktan sonra, başvurunun nizami şekilde yapıldığını ve tüm başvuru sahipleri tarafından imzalandığını, gerekli tüm belgelerin sağlandığını ve adayın uygun olduğunu onaylamaya yönelik bir dizi güvence kontrolü gerçekleştirilir. Bu süreç, 90 işgününe kadar sürebilir.


Belirtilen doğrulamalar tamamlandığında, Makam 30 gün içinde başvuru sahibinin temsilcisine başvurunun prensipte onaylandığını, reddedildiğini veya beklemeye alındığını bildirir.


Yetkili Makam başvurunun belirtilen talimatlar doğrultusunda yeterli olduğunu bildirirse, asıl başvuru sahibine varsa eksik belgelerini tamamlaması için 4 ay süresi olduğunu bildiren bir Prensipte Onay yazısı gönderilir. Identity Malta, başvurunun erken aşamalarında bu tür bir geç ibrazı kabul edebilir. Bu belgeler, global sağlık sigortası poliçesini ve taşınmaz satın alım veya kira sözleşmesini içerebilir.


Prensipte Onay Yazısının gönderilmesinin ardından, başvuru sahibinden 10.000€ iade edilmeyen kısmını ödemiş olduğu katkının kalan kısmını ödemesi istenir. Bu istek, Onay Yazısının başvuru sahibine ulaşmasından itibaren 5 gün içerisinde bildirilip yerine getirilmesi için 20 gün süre tanınacaktır. Yetkili Makam her şeyin yolunda olduğu kanısına vardığında, Bakan ile temasa geçerek durumu bildirecek ve vatandaşlık sertifikası düzenlenmesi ricasında bulunacaktır. Bu sertifika, ancak asıl başvuru sahibinin sertifika düzenleme tarihinden önceki en az on iki ay boyunca Malta'da yaşadığına dair delil sunulması halinde düzenlenecektir.


Asıl başvuru sahibinin Malta vatandaşı olmasına yönelik son adım, bağlılık yemini etmesidir.


Sürecin tamamı, Identity Malta'nın asıl başvuru sahibi ve bakmakla yükümlü olduğu tüm kişilerin koşulları sağladığına ikna olmasına tabi olarak altı ila yirmi dört ay içerisinde tamamlanacaktır.


Şu anda program 1.800 asıl başvuru sahibi ile sınırlıdır.    

Tags: Curacao gaming licence,gaming licence,Financial Institution Licence,Payment Institution,Incorporation of company in Malta,Malta gaming licence,online gaming license,Incorporation of company in Bulgaria,E-Money licence

...................................